fputcsv

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

fputcsvSatırı CSV olarak biçemler ve dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

fputcsv ( resource $dt , array $alanlar [, string $ayraç = ',' [, string $sınırlayıcı = '"' ]] ) : int

fputcsv() işlevi alanlar dizisi içinde aktarılan bir dizgeyi bir CSV satırı olarak biçemler ve sonuna bir satırsonu karakteri ekleyerek dt ile belirtilen dosya tanıtıcısına yazar.

Değiştirgeler

dt

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

alanlar

Değer dizisi.

ayraç

İsteğe bağlı bu değiştirge ile tek karakterlik alan ayracı belirtilir.

sınırlayıcı

İsteğe bağlı bu değiştirge ile tek karakterlik alan sınırlayıcı belirtilir.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde yazılan dizgenin uzunluğu döner.

Örnekler

Örnek 1 - fputcsv() örneği

<?php

$liste 
= array (
    
'aaa,bbb,ccc,dddd',
    
'123,456,789',
    
'"aaa","bbb"'
);

$dt fopen('file.csv''w');

foreach (
$liste as $satır) {
    
fputcsv($dtsplit(','$satır));
}

fclose($dt);
?>

Notlar

Bilginize: Eğer PHP'nin Macintosh bilgisayarlarda çalışırken veya bu bilgisayarlarda oluşturulmuş dosyalarla çalışırken satır sonlarını tanımamaması gibi bir sorunla karşılaşırsanız, auto_detect_line_endings çalışma anı seçeneğini etkin kılarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • fgetcsv() - Dosya tanıtıcısından CSV alanlarını çözümleyerek bir satır döndürür