func_get_args

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

func_get_argsİşleve aktarılan değiştirgelerin listesini dizi olarak döndürür

Açıklama

func_get_args ( void ) : array

İşlevin değiştirge listesini bir dizi olarak döndürür.

Bu işlev kullanıcı tanımlı işlevlerin değişken sayıda değiştirge kabul edebilmesini sağlamak için func_get_arg() ve func_num_args() ile birlikte kullanılabilir.

Dönen Değerler

Her elemanı, mevcut kullanıcı tanımlı işlevin değiştirge listesinin birer kopyası olan bir dizi döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Bu işlev artık değiştirge listelerinde kullanılabilmektedir.
5.3.0 Bu işlev, çağrının yapıldığı dosyadaki bir işlev tanımında bulunan bir include veya require üzerinden dosyaya dahil edilen bir dosyadan yani, asıl dosyanın etki alanının dışından) çağrılırsa artık bir uyarı üretip FALSE döndürmektedir.

Hatalar/İstisnalar

Eğer kullanıcı tanımlı işlevin dışından çağrılırsa uyarı oluşturur.

Örnekler

Örnek 1 - func_get_args() örneği

<?php
function işlev()
{
    
$dğşsayısı func_num_args();
    echo 
"Değiştirge sayısı: $dğşsayısı<br />\n";
    if (
$dğşsayısı >= 2) {
        echo 
"İkinci değiştirge: " func_get_arg(1) . "<br />\n";
    }
    
$dğş_listesi func_get_args();
    for (
$i 0$i $dğşsayısı$i++) {
        echo 
"$i. değiştirge: " $dğş_listesi[$i] . "<br />\n";
    }
}

işlev(123);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Değiştirge sayısı: 3<br />
İkinci değiştirge: 2<br />
0. değiştirge: 1<br />
1. değiştirge: 2<br />
2. değiştirge: 3<br />

Örnek 2 - PHP 5.3 sonrası func_get_arg()örneği

test.php
<?php
function foo() {
    include 
'./fga.inc';
}

foo('First arg''Second arg');
?>

fga.inc
<?php

$arg 
func_get_arg1(1);
var_export($arg);

?>

PHP 5.3 öncesi için çıktı:

'Second arg'

PHP 5.3 ve sonrası için çıktı:

Warning: func_get_arg():  Called from the global scope - no function
context in /home/torben/Desktop/code/ml/fga.inc on line 3
false

Notlar

Bilginize:

Bu işlev değiştirge ayrıntılarını saptamak için mevcut etki alanına bağımlı olduğundan bir işlev değiştirgesi olarak kullanılamaz. Eğer bu değerin aktarılması gerekli ise sonuçlar bir değişkene atanmalı ve bu değişken aktarılmalıdır.

Bilginize: Bu işlev sadece işleve aktarılan değiştirgeleri döndürür ve öntanımlı (aktarılmayan) değiştirgeleri hesaba katmaz.

Ayrıca Bakınız