func_get_arg

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

func_get_argDeğiştirge listesinden bir üyeyi döndürür

Açıklama

func_get_arg ( int $dğş_num ) : mixed

Kullanıcı tanımlı işlevin değiştirge listesinden belirli bir değiştirgeyi getirir.

Bu işlev kullanıcı tanımlı işlevlerin değişken sayıda değiştirge kabul edebilmesini sağlamak için func_get_args() ve func_num_args() ile birlikte kullanılabilir.

Değiştirgeler

dğş_num

Değiştirgenin konumu. İşlevin değiştirgeleri sıfırdan sayılmaya başlanır.

Dönen Değerler

Hata oluşmamışsa konumu belirtilen değiştirgeyi, aksi takdirde FALSE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Bu işlev artık değiştirge listelerinde kullanılabilmektedir.
5.3.0 Bu işlev, çağrının yapıldığı dosyadaki bir işlev tanımında bulunan bir include veya require üzerinden dosyaya dahil edilen bir dosyadan yani, asıl dosyanın etki alanının dışından) çağrılırsa artık bir uyarı üretip FALSE döndürmektedir.

Hatalar/İstisnalar

Eğer kullanıcı tanımlı bir işlevin dışında çağrılırsa veya dğş_num gerçekten aktarılan değiştirge sayısından büyük ise uyarı oluşturur.

Örnekler

Örnek 1 - func_get_arg() örneği

<?php
function işlev()
{
    
$dğşsayısı func_num_args();
    echo 
"Değiştirge sayısı: $dğşsayısı<br />\n";
    if (
$dğşsayısı >= 2) {
        echo 
"İkinci değiştirge: " func_get_arg(1) . "<br />\n";
    }
}

işlev(123);
?>

Örnek 2 - PHP 5.3 sonrası func_get_arg()örneği

test.php
<?php
function foo() {
    include 
'./fga.inc';
}

foo('First arg''Second arg');
?>

fga.php
<?php

$arg 
func_get_arg1(1);
var_export($arg);

?>

PHP 5.3 öncesi için çıktı:

'Second arg'

PHP 5.3 ve sonrası için çıktı:

Warning: func_get_arg():  Called from the global scope - no function
context in /home/torben/Desktop/code/ml/fga.inc on line 3
false

Notlar

Bilginize:

Bu işlev değiştirge ayrıntılarını saptamak için mevcut etki alanına bağımlı olduğundan bir işlev değiştirgesi olarak kullanılamaz. Eğer bu değerin aktarılması gerekli ise sonuçlar bir değişkene atanmalı ve bu değişken aktarılmalıdır.

Bilginize: Bu işlev sadece işleve aktarılan değiştirgelerden birini döndürür ve öntanımlı (aktarılmayan) değiştirgeleri hesaba katmaz.

Ayrıca Bakınız

  • func_get_args() - İşleve aktarılan değiştirgelerin listesini dizi olarak döndürür
  • func_num_args() - İşleve aktarılan değiştirge sayısını döndürür