func_num_args

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

func_num_argsİşleve aktarılan değiştirge sayısını döndürür

Açıklama

func_num_args ( void ) : int

İşleve aktarılan değiştirge sayısını elde eder.

Bu işlev kullanıcı tanımlı işlevlerin değişken sayıda değiştirge kabul edebilmesini sağlamak için func_get_arg() ve func_get_args() ile birlikte kullanılabilir.

Dönen Değerler

Mevcut kullanıcı tanımlı işleve aktarılan değiştirge sayısını döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Bu işlev artık değiştirge listelerinde kullanılabilmektedir.
5.3.0 Bu işlev, çağrının yapıldığı dosyadaki bir işlev tanımında bulunan bir include veya require üzerinden dosyaya dahil edilen bir dosyadan yani, asıl dosyanın etki alanının dışından) çağrılırsa artık bir uyarı üretip FALSE döndürmektedir.

Hatalar/İstisnalar

Eğer kullanıcı tanımlı işlev dışından çağrılırsa uyarı oluşturur.

Örnekler

Örnek 1 - func_num_args() örneği

<?php
function işlev()
{
    
$dğşsayısı func_num_args();
    echo 
"Değiştirge sayısı: $dğşsayısı\n";
}

işlev(123);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Değiştirge sayısı: 3

Örnek 2 - PHP 5.3 sonrası func_get_arg()örneği

test.php
<?php
function foo() {
    include 
'./fga.inc';
}

foo('First arg''Second arg');
?>

fga.php
<?php

$arg 
func_get_arg1(1);
var_export($arg);

?>

PHP 5.3 öncesi için çıktı:

'Second arg'

PHP 5.3 ve sonrası için çıktı:

Warning: func_get_arg():  Called from the global scope - no function
context in /home/torben/Desktop/code/ml/fga.inc on line 3
false

Notlar

Bilginize:

Bu işlev değiştirge ayrıntılarını saptamak için mevcut etki alanına bağımlı olduğundan bir işlev değiştirgesi olarak kullanılamaz. Eğer bu değerin aktarılması gerekli ise sonuçlar bir değişkene atanmalı ve bu değişken aktarılmalıdır.

Ayrıca Bakınız

  • func_get_arg() - Değiştirge listesinden bir üyeyi döndürür
  • func_get_args() - İşleve aktarılan değiştirgelerin listesini dizi olarak döndürür