get_class_vars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

get_class_varsSınıfın öntanımlı özelliklerini döndürür

Açıklama

get_class_vars ( string $sınıf ) : array

Belirtilen sınıf sınıfının öntanımlı public özelliklerini döndürür.

Değiştirgeler

sınıf

Sınıfın ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen sınıf sınıfının öntanımlı public özelliklerini içeren bir ilişkisel dizi döndürür. Dizi elemanları özellik => değer biçemindedir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.3 Etki alanına bağlı olarak, get_class_vars() artık sadece, geçerli etki alanında erişilebilir olan özellikleri döndürüyor.
5.0.2 get_class_vars() artık dizi içinde tüm özellikleri döndürüyor. Evvelce protected ve private özellikler nul baytlarla öncelenerek döndürülürdü.
5.0.1 get_class_vars(), bir nesne bir sınıfa dönüştürüldüğünde artık tüm özellikleri döndürüyor.
4.2.0 öncesi İlklendirilmemiş sınıf değişkenleri get_class_vars() ile döndürülmez.

Örnekler

Örnek 1 - get_class_vars() örneği

<?php

class myclass {

    var 
$var1// Bunun öntanımlı bir değeri yok...
    
var $var2 "xyz";
    var 
$var3 100;
    private 
$var4// PHP 5

    // constructor
    
function myclass() {
        
// Bazı özellikleri değiştirelim
        
$this->var1 "foo";
        
$this->var2 "bar";
        return 
true;
    }

}

$my_class = new myclass();

$class_vars get_class_vars(get_class($my_class));

foreach (
$class_vars as $name => $value) {
    echo 
"$name : $value\n";
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

// PHP 4.2.0 öncesi
var2 : xyz
var3 : 100

// PHP 4.2.0'dan itibaren
var1 :
var2 : xyz
var3 : 100

Örnek 2 - get_class_vars() ve etki alanı

<?php
function format($array)
{
 return 
implode('|'array_keys($array)) . "\r\n";
}

class 
TestCase
{
 public 
$a 1;
 protected 
$b  2;
 private 
$c  3;

 public static function 
expose()
 {
   echo 
format(get_class_vars(__CLASS__));
 }
}

TestCase::expose();
echo 
format(get_class_vars('TestCase'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

// 5.0.0
a| * b| TestCase c
a| * b| TestCase c

// 5.0.1 - 5.0.2
a|b|c
a|b|c

// 5.0.3 +
a|b|c
a

Ayrıca Bakınız