get_object_vars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

get_object_varsBelirtilen nesnenin özelliklerini döndürür

Açıklama

get_object_vars ( object $nesne ) : array

Belirtilen nesne nesnesinin etki alanına bağlı olarak erişilebilen duruk olmayan özelliklerini döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Bir sınıfın örneği.

Dönen Değerler

Belirtilen nesne nesnesinin etki alanına bağlı olarak erişilebilen duruk olmayan özelliklerini bir dizi olarak döndürür. Eğer bir özelliğe henüz bir değer atanmamışsa bu özellik bir NULL değerle döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 öncesi nesne nesnesinin bir örneği olduğu sınıf içinde, değer atanmadan bildirilmiş değişkenler varsa bunlar dizi içinde dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - get_object_vars() örneği

<?php

class foo {
    private 
$a;
    public 
$b 1;
    public 
$c;
    private 
$d;
    static 
$e;

    public function 
test() {
        
var_dump(get_object_vars($this));
    }
}

$test = new foo;
var_dump(get_object_vars($test));

$test->test();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 ["b"]=>
 int(1)
 ["c"]=>
 NULL
}
array(4) {
 ["a"]=>
 NULL
 ["b"]=>
 int(1)
 ["c"]=>
 NULL
 ["d"]=>
 NULL
}

Ayrıca Bakınız