get_class

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

get_classBir nesnenin ait olduğu sınıfın ismini döndürür

Açıklama

get_class ([ object $nesne ] ) : string

Belirtilen nesne nesnesinin ait olduğu sınıfın ismini döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Sınanacak nesne.

Dönen Değerler

Belirtilen nesne nesnesinin ait olduğu sınıfın ismini bir dizge olarak döndürür. Eğer nesne bir nesne değilse FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0'dan itibaren Sınıf ismi özgün yazılışı ile döndürülüyor.
5.0.0'dan itibaren İşlev nesnenin bir yönteminden çağrılırsa nesne değiştirgesinin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

Örnekler

Örnek 1 - get_class() örneği

<?php

class foo {
    function 
ismin_ne()
    {
        echo 
"İsmim " get_class($this) , "\n";
    }
}

// Bir nesne oluşturalım
$bar = new foo();

// dışardan çağrı
echo "İsmi " get_class($bar) , "\n";

// içerden çağrı
$bar->ismin_ne();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

İsmi foo
İsmim foo

Örnek 2 - Alt sınıftan get_class() çağrısı

<?php

abstract class bar {
  public function 
__construct()
  {
    
var_dump(get_class($this));
    
var_dump(get_class());
  }
}

class 
foo extends bar {
}

new 
foo;

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(3) "foo"
string(3) "bar"

Ayrıca Bakınız

  • get_parent_class() - Nesne veya sınıfın ebeveyn sınıfının ismini döndürür
  • gettype() - Bir değişkenin türünü döndürür
  • is_subclass_of() - Belirtilen sınıfın belirtilen nesnenin ebeveynlerinden biri olup olmadığına bakar