get_class_methods

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

get_class_methodsSınıf yöntemlerinin isimlerini döndürür

Açıklama

get_class_methods ( mixed $sınıf ) : array

Sınıf yöntemlerinin isimlerini döndürür.

Değiştirgeler

sınıf

Sınıf veya nesne ismi.

Dönen Değerler

Sınıf yöntemlerinin isimlerini bir dizi olarak döndürür. Hata durumunda NULL döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 PHP 5'ten itibaren, bu işlev yöntem isimlerini bildirildikleri isimleriyle (harf büyüklüğüne duyarlı) döndürmektedir. PHP 4'te küçük harfli döndürülürdü.
4.0.6 Nesnenin kendisini belirtebilmesi yeteneği eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - get_class_methods() örneği

<?php

class myclass {
    
// kurucu
    
function myclass()
    {
        return(
true);
    }

    
// 1. yöntem
    
function myfunc1()
    {
        return(
true);
    }

    
// 2. yöntem
    
function myfunc2()
    {
        return(
true);
    }
}

$class_methods get_class_methods('myclass');
// veya
$class_methods get_class_methods(new myclass());

foreach (
$class_methods as $method_name) {
    echo 
"$method_name\n";
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

myclass
myfunc1
myfunc2

Ayrıca Bakınız