get_defined_vars

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

get_defined_varsTüm tanımlı değişkenleri içeren bir dizi döndürür

Açıklama

get_defined_vars ( void ) : array

get_defined_vars() işlevinin çağrıldığı etki alanında geçerli tüm değişkenleri (ortam değişkenleri, sunucu ve kullanıcı tanımlı değişkenler) içeren çok boyutlu bir dizi döner.

Dönen Değerler

Tüm tanımlı değişkenleri içeren çok boyutlu bir dizi.

Örnekler

Örnek 1 - get_defined_vars() örneği

<?php
$b 
= array(112358);

$arr get_defined_vars();

// $b içeriğini basar
print_r($arr["b"]);

/* PHP yorumlayıcısının yolunu basar (kullanılmışsa, CGI olarak)
 * örn, /usr/local/bin/php */
echo $arr["_"];

// Varsa komut satırı değiştirgelerini basar
print_r($arr["argv"]);

// tüm sunucu değişkenlerini basar
print_r($arr["_SERVER"]);

// Değişkenler dizisinin kullanılabilen tüm anahtarlarını basar
print_r(array_keys(get_defined_vars()));
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 $GLOBALS değişkeni dönen dizi sonuçlarına dahil edildi.

Ayrıca Bakınız