get_resource_type

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

get_resource_typeÖzkaynak türünü döndürür

Açıklama

get_resource_type ( resource $tanıtıcı ) : string

Bu işlev belirtilen özkaynağın türünü döndürür.

Değiştirgeler

tanıtıcı

Sınanacak özkaynak.

Dönen Değerler

Belirtilen tanıtıcı bir özkaynak ise bu işlev bu özkaynağın türünü belirten bir dizge döndürür. Eğer tür, bu işlev tarafından tanınmıyorsa Unknown dizgesi döner.

tanıtıcı resource türünde değilse işlev FALSE döndürür ve bir hata üretir.

Örnekler

Örnek 1 - get_resource_type() örneği

<?php
// 'mysql link' basar
$c mysql_connect();
echo 
get_resource_type($c) . "\n";

// 'file' basar
$fp fopen("foo""w");
echo 
get_resource_type($fp) . "\n";

// 'domxml document' basar
$doc new_xmldoc("1.0");
echo 
get_resource_type($doc->doc) . "\n";
?>