Değişkenlerle ilgili işlevler

İçindekiler

 • boolval — Get the boolean value of a variable
 • debug_zval_dump — Dahili bir zend değerinin dizgesel gösterimini çıktıya dökümler
 • doubleval — floatval işlevinin takma ismidir
 • empty — Bir değişkenin boş olup olmadığını saptar
 • floatval — Bir değişkenin gerçek sayı değerini döndürür
 • get_defined_vars — Tüm tanımlı değişkenleri içeren bir dizi döndürür
 • get_resource_type — Özkaynak türünü döndürür
 • gettype — Bir değişkenin türünü döndürür
 • import_request_variables — GET/POST/Çerez değişkenlerini küresel etki alanına dahil eder
 • intval — Bir değişkenin tamsayı değerini döndürür
 • is_array — Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
 • is_bool — Değişken boolean türünde mi diye bakar
 • is_callable — Bir değişkenin içeriğinin bir işlev olarak çağrılabilirliğini doğrular
 • is_countable — Verify that the contents of a variable is a countable value
 • is_double — is_float işlevinin takma adıdır
 • is_float — Değişken float türünde mi diye bakar
 • is_int — Değişken bir tamsayı mı diye bakar
 • is_integer — is_int işlevinin takma adıdır
 • is_iterable — Verify that the contents of a variable is an iterable value
 • is_long — is_int işlevinin takma adıdır
 • is_null — Bir değişkenin değerinin NULL olup olmadığına bakar
 • is_numeric — Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
 • is_object — Değişken object türünde mi diye bakar
 • is_real — is_float işlevinin takma adıdır
 • is_resource — Değişken resource türünde mi diye bakar
 • is_scalar — Bir değişken sayıl mı diye bakar
 • is_string — Değişken string türünde mi diye bakar
 • isset — Değişken tanımlı mı diye bakar
 • print_r — Bir değişkenin insanlarca okunabilecek gösterimini basar
 • serialize — Bir değerin saklanabilir bir gösterimini üretir
 • settype — Bir değişkenin türünü belirler
 • strval — Bir değişkenin dizgesel değerini döndürür
 • unserialize — Bir PHP değerini saklanmış gösteriminden oluşturur
 • unset — Belirtilen değişkeni tanımsız yapar
 • var_dump — Bir değişkenle ilgili bilgiyi dökümler
 • var_export — Bir değişkenin çözümlenebilir dizge gösterimini döndürür veya çıktılar