gettype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gettypeBir değişkenin türünü döndürür

Açıklama

gettype ( mixed $var ) : string

Belirtilen değişkenin türünü döndürür.

Uyarı

İşlevin döndürdüğü dizge ileride değişebileceğinden işlevden dönen türü asla belli bir türü sınamak için kullanmayın. Dizge karşılaştırması olarak bu işlem ayrıca yavaştır.

Bu amaçla is_* işlevlerini kullanın.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Olası dönüş değerleri:

Örnekler

Örnek 1 - gettype() örneği

<?php

$data 
= array(11.NULL, new stdClass'foo');

foreach (
$data as $value) {
    echo 
gettype($value), "\n";
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

integer
double
NULL
object
string

Ayrıca Bakınız

 • settype() - Bir değişkenin türünü belirler
 • get_class() - Bir nesnenin ait olduğu sınıfın ismini döndürür
 • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
 • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
 • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
 • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
 • is_null() - Bir değişkenin değerinin NULL olup olmadığına bakar
 • is_numeric() - Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
 • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar
 • is_resource() - Değişken resource türünde mi diye bakar
 • is_scalar() - Bir değişken sayıl mı diye bakar
 • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
 • function_exists() - Eğer işlev tanımlanmış ise TRUE döndürür
 • method_exists() - Bir sınıf yöntemi mevcut mu diye bakar