gmdate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gmdateBir tarih/saati GMT/UTC tarih/saati olarak biçemler

Açıklama

gmdate ( string $biçem [, int $zaman_damgası ] ) : string

Zamanı, Greenwich Saatiyle (GMT) döndürmesi dışında tıpkı date() işlevi gibi çalışır.

Değiştirgeler

biçim

Zaman çıktısının biçimi string türündendir. Biçimlendirme seçenekleri için date() işlevine bakınız.

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası değiştirgesi integer türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Biçimlendirilmiş tarih dizgesi döndürür. Eğer zaman_damgası değiştirgesi için sayısal değer kullanılmamışsa, FALSE döndürür ve E_WARNING seviyesinde bir hata çıktılar.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 Zaman damgasının geçerlilik aralığı, genellikle Cum, 13 Ara 1901 20:45:54 GMT ile Per, 19 Oca 2038 03:14:07 GMT arasındadır. (Bu tarih değerleri aynı zamanda en küçük ve en büyük 32 bitlik işaretli tamsayıları temsil etmektedir.) Bununla birikte, PHP 5.1.0'den önce bu aralık bazı sistemlerde (ör: Windows) 01-01-1970 ile 19-01-2038 arasıyla sınırlıdır.
5.1.1 biçem değiştirgesinde kullanılabilecek standart tarih/zaman biçem sabitleri kullanıma girdi.

Örnekler

Örnek 1 - gmdate() örneği

Aşağıdaki betik Türkiye'de (GMT +0200) çalıştırılsaydı ilk çıktı "01 Oca 1998 00:00:00", ikinci çıktı "31 Ara 1997 22:00:00" olurdu.

<?php
echo date("d M Y H:i:s"mktime(000111998));
echo 
gmdate("d M Y H:i:s"mktime(000111998));
?>

Ayrıca Bakınız

  • date() - Yerel tarihi/saati biçimlendirir
  • mktime() - Bir tarih için Unix zaman damgasını döndürür
  • gmmktime() - Bir GMT tarihi için Unix zaman damgasını döndürür
  • strftime() - Format a local time/date according to locale settings