gmmktime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gmmktimeBir GMT tarihi için Unix zaman damgasını döndürür

Açıklama

gmmktime ([ int $saat = gmdate("H") [, int $dakika = gmdate("i") [, int $saniye = gmdate("s") [, int $ay = gmdate("n") [, int $gün = gmdate("j") [, int $yıl = gmdate("Y") [, int $ysu_var = -1 ]]]]]]] ) : int

Aktarılan değiştirgelerin bir GMT tarihini belirtmesi dışında tıpkı mktime() işlevi gibidir. gmmktime() işlevi kendi içinde mktime() işlevini kullanır ve sadece türetilen yerel zamanda geçerli zamanlar kullanılabilir.

mktime() işlevindeki gibi, değiştirgeler sağdan sola sıralıdır. Böylece belirtilmeyen değiştirge için geçerli GMT zamanının kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Değiştirgeler

saat

Saat

dakika

Dakika

saniye

Saniye-

Ay

Ay

Gün

Gün

Yıl

Yıl

ysu_var

Değiştirgeler daima GMT zamanını temsil eder. ysu_var değiştirgesinin sonuca etkisi yoktur.

Dönen Değerler

integer türünden Unix zaman damgası döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 PHP 5.1.0 sürümünden beri, ysu_var değiştirgesinin kullanılması önerilmemektedir. Sonuç olarak, yerine yeni zaman dilimi özellikleri kullanılmalıdır.

Örnekler

Örnek 1 - Windows üzerinde gmmktime() işlevi

<?php
gmmktime
(000111970); // GMT ve batıda geçerli, doğuda geçersiz
?>

Ayrıca Bakınız

  • mktime() - Bir tarih için Unix zaman damgasını döndürür
  • date() - Yerel tarihi/saati biçimlendirir
  • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür