gmstrftime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gmstrftimeYerel ayarlara göre tarih ve saati, GMT/UTC türüne çevirir

Açıklama

gmstrftime ( string $biçem [, int $zaman_damgası = time() ] ) : string

Zamanı, Greenwich Saatiyle (GMT) döndürmesi dışında tıpkı strftime() işlevi gibi davranır. Örneğin, Doğu Standart Zamanınında (GMT -0500) çalıştırıldığında, aşağıdaki örneğin ilk satırı "Ara 31 1998 20:00:00" basarken ikinci satırı "Oca 01 1999 01:00:00" basar.

Değiştirgeler

biçem

Açıklama için strftime() işlevine bakınız.

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası değiştirgesi integer türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

İstenilen biçime göre verilen zaman_damgası değiştirgesini ya da zaman damgası değiştirgesi kullanılmamışsa yerel zamanı; biçimlendirilmiş dizge olarak döndürür. Ay ve hafta günlerinin isimleri ve diğer dile bağımlı dizgelerle ilgili geçerli yereller setlocale() işlevi ile ayarlanabilir.

Örnekler

Örnek 1 - gmstrftime() örneği

<?php
setlocale
(LC_TIME'en_US');
echo 
strftime("%b %d %Y %H:%M:%S"mktime(2000123198)) . "\n";
echo 
gmstrftime("%b %d %Y %H:%M:%S"mktime(2000123198)) . "\n";
?>

Ayrıca Bakınız

  • strftime() - Format a local time/date according to locale settings