idate

(PHP 5, PHP 7)

idateYerel zamanı/tarihi tamsayı olarak biçimlendirir

Açıklama

idate ( string $biçem [, int $zaman_damgası = time() ] ) : int

zaman_damgası ile belirtilen zaman için biçem dizgesine göre biçemlenmiş bir sayı döndürür. zaman_damgası belirtilmemişse time() işlevinin çıktısı öntanımlıdır.

date() işlevinden farklı olarak, idate() işlevi biçem dizgesi olarak tek bir karakter kabul eder.

Değiştirgeler

biçem

biçim değiştirgesinde aşağıdaki karakterlerden biri belirtilebilir
biçem karakterleri Açıklama
B Swatch Ritim/İnternet Saati
d Ayın günleri
h Saat (12 saatlik gösterim)
H Saat (24 saatlik gösterim)
i Dakika
I (büyük ı) Yaz Saati Uygulaması etkinleştirilmişse 1, diğer durumlarda 0 döndürür
L (büyük l) artık yıl için 1, değilse 0 döndürür
m Ayın sayısal dengi
s Saniye
t Şimdiki ayın günleri
U Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 UTC) beri geçen saniye sayısı; time() işlevinin çıktısına eşdeğerdir.
w Haftanın günü (Pazar için 0)
W ISO-8601 standardına göre yılın hafta numarası, haftaların başlangıcı Pazartesi'dir
y Yıl (1 yada 2 karakter - aşağıya bakınız)
Y Yıl (4 haneli)
z Yılın günü
Z Sanile olarak zaman dilimi

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası değiştirgesi integer türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

integer türünde bir değer döner.

idate() işlevi daima integer türünde değer döndürse de bu değerler "0" ile başlayamaz. idate() işlevi beklediğinizden daha az karakter döndürebilir. Aşağıdaki örneğe bakınız.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_NOTICE üretir. Ve/veya eğer sistem ayarları veya TZ ortam değişkeni kullanılıyorsa bir E_STRICT veya bir E_WARNING iletisi üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0

Zaman dilimi hatalarında artık E_STRICT ve E_NOTICE çıktılanıyor.

Örnekler

Örnek 1 - idate() örneği

<?php
$timestamp 
strtotime('1st January 2004'); //1072915200

// Yılı iki haneli basması gerekirse de
// başında "0" olmadan sadece "4" basar
echo idate('y'$timestamp);
?>

Ayrıca Bakınız

  • date() - Yerel tarihi/saati biçimlendirir
  • getdate() - Tarih/zaman bilgisi getirir
  • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür