highlight_string

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

highlight_stringBir dizgedeki söz dizimini vurgular

Açıklama

highlight_string ( string $dizge [, bool $döndür = false ] ) : mixed

PHP'nin yerleşik söz dizimi vurgulayıcısında tanımlanmış renkler kullanılarak belirtilen PHP koduna söz dizimi vurgulaması yapılıp sonuç ya döndürülür ya da basılır.

Değiştirgeler

dizge

Vurgulanacak PHP kodunu içeren dizge. Bir açılış etiketi içermek zorundadır.

döndür

Vurgulanmış dizgeyi çıktılamak yerine döndürmesini isterseniz bu değiştirgeyle işleve TRUE aktarın.

Dönen Değerler

döndür değiştirgesi TRUE ise, elde edilen dizge basılmaz, sadece döndürülür. Aksi takdirde, işlem başarılı olmuşsa TRUE yoksa FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 döndür değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - highlight_string() örneği

<?php
highlight_string
('<?php phpinfo(); ?>');
?>

Örneğin PHP 4'teki çıktısı:

<code><font color="#000000">
<font color="#0000BB">&lt;?php phpinfo</font>
<font color="#007700">();</font>
<font color="#0000BB">?&gt;</font>
</font>
</code>

Örneğin PHP 5'teki çıktısı:

<code><span style="color: #000000">
<span style="color: #0000BB">&lt;?php phpinfo</span>
<span style="color: #007700">(); </span>
<span style="color: #0000BB">?&gt;</span>
</span>
</code>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev bu değiştirge ile bir dahili çıktı tamponu kullanır, dolayısıyla ob_start() geriçağırım işlevinin içinde kullanılamaz.

Ayrıca Bakınız