highlight_file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

highlight_fileBir dosyadaki sözdizimini vurgular

Açıklama

highlight_file ( string $dosya [, bool $döndür = false ] ) : mixed

PHP'nin yerleşik söz dizimi vurgulayıcısında tanımlanmış renkler kullanılarak belirtilen dosya içindeki PHP koduna söz dizimi vurgulaması yapılıp sonuç ya döndürülür ya da basılır.

Çoğu sunucu, phps uzantısına sahip dosyalara özdevinimli olarak vurgulama uygulayacak şekilde yapılandırılır. Örneğin, misal.phps dosyası çalıştırılmak yerine içerdiği PHP kodları, vurgulanarak gösterilir. Bunu sunucunuda etkinleştirmek isterseniz httpd.conf dosyanıza şu satırı ekleyiniz:

AddType application/x-httpd-php-source .phps

Değiştirgeler

dosya

Vurgulanacak PHP kodunu içeren dosyanın yolu.

döndür

Vurgulanmış dizgeyi çıktılamak yerine döndürmesini isterseniz bu değiştirgeyle işleve TRUE aktarın.

Dönen Değerler

döndür değiştirgesi TRUE ise, elde edilen dizge basılmaz, sadece döndürülür. Aksi takdirde, işlem başarılı olmuşsa TRUE yoksa FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.1 İşlev artık safe_mode ve open_basedir yönergelerinden etkileniyor.
4.2.0 döndür değiştirgesi eklendi.

Notlar

Dikkat

highlight_file() işlevini kullanırken, parola ve benzeri güvenlik riski ortaya çıkarabilecek bilgilerin istemdışı olarak ifşa edilmemesi konusunda dikkatli olmalısınız.

Bilginize:

Bu işlev bu değiştirge ile bir dahili çıktı tamponu kullanır, dolayısıyla ob_start() geriçağırım işlevinin içinde kullanılamaz.

Ayrıca Bakınız