htmlspecialchars_decode

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

htmlspecialchars_decodeÖzel HTML öğelerini gerisin geriye karakterlere dönüştürür

Açıklama

htmlspecialchars_decode ( string $dizge [, int $öncelem_türü = ENT_COMPAT ] ) : string

Bu işlev htmlspecialchars() işlevinin zıddıdır. HTML öğelerini gerisin geriye karakterlere dönüştürür

Dönüştürülen öğeler: &, " (ENT_NOQUOTES belirtilmişse), ' (ENT_QUOTES belirtilmişse), < ve >.

Değiştirgeler

dizge

Kodu çözülecek dizge.

öncelem_türü

Şu sabitlerden biri olabilir:

öncelem_türü sabitleri
Sabit İsmi Açıklama
ENT_COMPAT Çift tırnaklar dönüştürülür, tek tırnaklara dokunulmaz (öntanımlı)
ENT_QUOTES Hem tek hem de çift tırnaklar dönüştürülür
ENT_NOQUOTES Ne tek ne de çift tırnaklar dönüştürülür

Dönen Değerler

Kodlaması çözülmüş dizge.

Örnekler

Örnek 1 - htmlspecialchars_decode() örneği

<?php
$str 
'<p>Bu -&gt; &quot;</p>';

echo 
htmlspecialchars_decode($str);

// Burada tırnaklar dönüştürülmüyor
echo htmlspecialchars_decode($strENT_NOQUOTES);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<p>Bu -> "</p>
<p>Bu -> &quot;</p>

Ayrıca Bakınız