imagefilledrectangle

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagefilledrectangleİçi dolu bir dikdörtgen çizer

Açıklama

imagefilledrectangle ( resource $resim , int $x1 , int $y1 , int $x2 , int $y2 , int $renk ) : bool

Belirtiren resim üzerinde başlangıç ve bitiş koordinatları verilen dikdörtgeni renk ile boyayarak çizer. Resmin sol üst köşesinin koordinatları 0,0'dır.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

x1

1. noktanın X konumu

y1

1. noktanın Y konumu.

x2

2. noktanın X konumu

y2

2. noktanın Y konumu

renk

Dolgu rengi. imagecolorallocate() ile oluşturulan bir renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagefilledrectangle() örneği

<?php
// Bir tuval oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(5530);
$beyaz imagecolorallocate($im255255255);

// Beyaz bir dikdörtgen çizelim
imagefilledrectangle($im445025$beyaz);

// resmi kaydedelim
imagepng($im'./beyazdikdortgenresmi.png');
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagefilledrectangle.png