imagefilltoborder

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagefilltoborderBelli bir bölgeyi belli bir renge boyar

Açıklama

imagefilltoborder ( resource $resim , int $x , int $y , int $kenar , int $dolgu ) : bool

imagefilltoborder() işlevi sınırları kenar rengi ile tanımlanmış bir bölgeyi dolgu renginde boyar. Doldurma işleminin başlangıç noktası x ve y ile belirtilir. Resmin sol üst köşesinin koordinatları 0,0'dır.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

x

Başlangıç noktasının X konumu.

y

Başlangıç noktasının Y konumu.

kenar

Kenar rengi. imagecolorallocate() ile oluşturulan bir renk tanıtıcısı.

dolgu

Dolgu rengi. imagecolorallocate() ile oluşturulan bir renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir elipsi belli bir renge boyamak

<?php
// Tuvalimizi oluşturup artalan rengini beyaz yapalım
$im imagecreatetruecolor(100100);
imagefilledrectangle($im00100100imagecolorallocate($im255255255));

// Siyah kalemle bir elips çizelim
imageellipse($im50505050imagecolorallocate($im000));

// Kenar ve dolgu renklerini belirleyelim
$kenar imagecolorallocate($im000);
$dolgu imagecolorallocate($im25500);

// Kenar rengine göre belirlenen kapalı alanı boyayalım
imagefilltoborder($im5050$kenar$dolgu);

// Resmi çıktılayıp belleği serbest bırakalım
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagefilltoborder.png