imagecolorallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolorallocateBir resim için bir renk ayırır

Açıklama

imagecolorallocate ( resource $resim , int $kırmızı , int $yeşil , int $mavi ) : int

Belirtilen renk bileşenleriyle oluşturulan renk için bir renk tanıtıcısı döndürür.

imagecolorallocate() işlevi resim'de bulunan her renk için ayrı ayrı çağırmalıdır.

Bilginize:

İlk imagecolorallocate() çağrısı, imagecreate() ile oluşturulmuş paletli resmin artalanını boyar.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

kırmızı

Rengin kırmızı bileşeninin değeri.

yeşil

Rengin yeşil bileşeninin değeri.

mavi

Rengin mavi bileşeninin değeri.

Renk bileşenlerinin değerleri onluk tabanda 0-255 aralığında, onaltılık tabanda 0x00-0xFF aralığında belirtilebilir.

Dönen Değerler

Renk ayrılamamışsa FALSE, aksi takdirde renk inidisi ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.3 öncesi Renk ayrılamamışsa -1 döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolorallocate() örneği

<?php

$im 
imagecreate(100100);

// Artalan rengi kırmızı olsun
$artalan imagecolorallocate($im25500);

// Bir kaç renk ayıralım
$beyaz imagecolorallocate($im255255255);
$siyah imagecolorallocate($im000);

// Onaltılık değerlerle
$beyaz imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
$siyah imagecolorallocate($im0x000x000x00);

?>

Ayrıca Bakınız