implode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

implodeDizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder

Açıklama

implode ( string $yapıştırıcı , array $parçalar ) : string
implode ( array $parçalar ) : string

Dizi elemanlarını bir yapıştırıcı ile birleştirir.

Bilginize:

implode() işlevi geçmişle ilgili sorunlar yüzünden değiştirgelerini herhangi bir sırada kabul edebilir. explode() ile uyumluluk adına değiştirgeler, bu belgede belirtilen sırayla belirtilirse daha iyi olur.

Değiştirgeler

yapıştırıcı

Öntanımlı olarak boş bir dizgedir. Bu bakımdan işlevin bu değiştirge belirtilmeden kullanılması tercih edilmez.

parçalar

Dizge haline getirilecek dizi.

Dönen Değerler

Her eleman arasına yapıştırıcı dizge yerleştirilmiş olarak dizi elemanlarını aynı sırada içeren bir dizge döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 yapıştırıcı değiştirgesi isteğe bağlı yapıldı.

Örnekler

Örnek 1 - implode() örneği

<?php

$dizi 
= array('soyadı''eposta''telefon');
$virgül_ayraçlı implode(","$array);

echo 
$virgül_ayraçlı// soyadı,eposta,telefon

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • explode() - Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
  • split() - Belirtilen dizgeyi düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler