explode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

explodeBir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir

Açıklama

explode ( string $ayraç , string $dizge [, int $sınır ] ) : array

Belirtilen dizge dizgesini belirtilen ayraç dizgesine göre alt dizgelere ayırıp bunları bir diziye yerleştirir.

Değiştirgeler

ayraç

Dizgeleri ayırmak için kullanılacak dizge.

dizge

Alt dizgelerine ayrılacak dizge.

sınır

sınır pozitifse dizi en çok sınır sayıda eleman içerir ve dizgenin kalanı son elemana yerleştirilir.

sınır negatifse, son sınır eleman hariç tüm elemanlar döndürülür.

sınır sıfırsa, 1 olarak ele alınır.

implode() işlevinin değiştirgeleri tarihsel sebeplerle yer değiştirebilse de, bu explode() için geçerli değildir. ayraç değiştirgesi dizge değiştirgesinden önce belirtilmelidir.

Dönen Değerler

ayraç boş ("") bir dizge ise explode() FALSE döndürür. Eğer ayraç dizgesi dizge içinde bulunmayan bir karakter içeriyorsa ve negatif bir sınır belirtilmişse boş bir dizi döner. Diğer sınır değerleri için dizge dizgesini içeren bir dizi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 Negatif sınır desteği eklendi.
4.0.1 sınır değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - explode() örneği

<?php
// 1. örnek
$pizza  "dilim1 dilim2 dilim3 dilim4 dilim5 dilim6";
$dilimler explode(" "$pizza);
echo 
$dilimler[0]; // dilim1
echo $dilimler[1]; // dilim2

// 2. örnek
$data "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh";
list(
$user$pass$uid$gid$gecos$home$shell) = explode(":"$data);
echo 
$user// foo
echo $pass// *

?>

Örnek 2 - sınır değiştirgesi örnekleri

<?php
$str 
'one|two|three|four';

// positif sınır
print_r(explode('|'$str2));

// negatif sınır (PHP 5.1 ve sonrası)
print_r(explode('|'$str, -1));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => one
  [1] => two|three|four
)
Array
(
  [0] => one
  [1] => two
  [2] => three
)

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

 • preg_split() - Dizgeyi düzenli ifadeye göre böler
 • str_split() - Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür
 • str_word_count() - Bir dizgedeki sözcükler hakkında bilgi verir
 • strtok() - Dizgeyi bir dizgeciğe göre böler
 • implode() - Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder