is_a

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

is_aNesne ile sınıf arasında ebeveyn/çocuk ilişkisi var mı diye bakar

Açıklama

is_a ( object $nesne , string $sınıf ) : bool

Belirtilen sınıf sınıfının, belirtilen nesne nesnesinin ebeveynlerinden veya çocuklarından biri mi diye bakar.

Değiştirgeler

nesne

Sınanacak nesne.

sınıf

Olası ebeveyn veya çocuk sınıf ismi.

Dönen Değerler

nesne nesnesi sınıf sınıfının alt veya üst sınıflarından birinin nesnesi ise TRUE değilse FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Bu işlev artık önerilmeyen bir işlev değil ve artık bir E_STRICT uyarısı oluşturmuyor.
5.0.0 instanceof işlecinin varlığı nedeniyle bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bu işleve yapılan çağrılar E_STRICT seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.

Örnekler

Örnek 1 - is_a() örneği

<?php
// bir sınıf tanımlayalım
class EdevatFabrikası
{
  var 
$oink 'moo';
}

// Bir nesne oluşturalım
$EF = new EdevatFabrikası();

if (
is_a($EF'EdevatFabrikası')) {
  echo 
"Evet, \$EF hala bir EdevatFabrikası\n";
}
?>

Örnek 2 - PHP 5'teki instanceof işlecinin kullanımı

<?php
if ($EF instanceof EdevatFabrikası) {
    echo 
'Evet, $EF bir EdevatFabrikası';
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • get_class() - Bir nesnenin ait olduğu sınıfın ismini döndürür
  • get_parent_class() - Nesne veya sınıfın ebeveyn sınıfının ismini döndürür
  • is_subclass_of() - Belirtilen sınıfın belirtilen nesnenin ebeveynlerinden biri olup olmadığına bakar