ksort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ksortBir diziyi anahtarlarına göre sıralar

Açıklama

ksort ( array &$dizi [, int $seçenekler = SORT_REGULAR ] ) : bool

Bir diziyi anahtar/değer ilişkisini koruyarak anahtarlarına göre sıralar. Esas olarak, ilişkisel dizilerin sıralanmasında kullanılır.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

seçenekler

İsteğe bağlı bu değiştirge ile sıralama türünü değiştirebilirsiniz. Olası seçenekler için sort() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ksort() örneği

<?php
$fruits 
= array("d"=>"lemon""a"=>"orange""b"=>"banana""c"=>"apple");
ksort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

a = orange
b = banana
c = apple
d = lemon

Ayrıca Bakınız