sort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

sortBir diziyi sıralar

Açıklama

sort ( array &$dizi [, int $seçenekler = SORT_REGULAR ] ) : bool

Bu işlev bir diziyi sıralar. Sıralama işlemi bittiğinde dizinin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralanmış olur.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

seçenekler

İsteğe bağlı seçenekler değiştirgesinde aşağıdaki değerler kullanılarak sıralama kuralı değiştirilebilir:

Sıralama türü seçenekleri:

  • SORT_REGULAR - Elemanlar normal olarak sıralanır (öntanımlı)
  • SORT_NUMERIC - Elemanlar sayısal olarak sıralanır
  • SORT_STRING - Elemanlar dizgesel olarak sıralanır
  • SORT_LOCALE_STRING - Yerele göre dizgesel sıralama yapılır. PHP 4.4.0 ve 5.0.2'de eklendi. PHP 6 öncesinde, setlocale() işlevi ile değiştirilebilen sistem yereli kullanılıyordu. PHP 6'dan itibaren sistem yerelini değiştirmek için i18n_loc_set_default() işlevini kullanmalısınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - sort() örneği

<?php

$fruits 
= array("lemon""orange""banana""apple");
sort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"fruits[" $key "] = " $val "\n";
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

fruits[0] = apple
fruits[1] = banana
fruits[2] = lemon
fruits[3] = orange

Meyvalar abecesel olarak sıralanmıştır.

Notlar

Bilginize: Bu işlev dizi elemanlarına yeni anahtarlar atar. Anahtarları yeniden düzenlemek yerine evvelce atanmış anahtarları silecektir.

Bilginize: Çoğu PHP sıralama işlevindeki gibi sort() işlevinde de » Quicksort gerçeklenimi kullanılmıştır.

Uyarı

Farklı türde değerler içeren dizileri sıralarken dikkatli olun; yoksa sort() işlevi umulmadık sonuçlar üretebilir.

Ayrıca Bakınız