Dizilerde Sıralama

PHP, dizileri sıralamak için kullanılabilen çeşitli işlevlere sahiptir ve bu belgede bunların kullanımları ele alınmıştır.

Bu işlevler arasındaki başlıca farklar şunlardır:

  • Bazı sıralama işlemleri dizilerin anahtarlarına göre yapılırken bazılarında değerlere göre yapılır: $dizi['anahtar'] = 'değer';
  • Anahtarların sayısal olarak ele alındığı durumda sıralama sonrası anahtarlarla değerleri arasındaki ilişki bozulmuş olabilir de olmayabilir de.
  • Sıralama çeşitleri: abecesel, küçükten büyüğe (artan), büyükten küçüğe (azalan), sayısal, doğal, rasgele, kullanıcı tanımlı
  • Dikkat: Sıralama işlevlerinin hepsi doğrudan dizi üzerinde çalışmazlar; bazıları sonucu başka bir dizide döndürebilir.
  • Bu sıralama işlevlerinin işleme soktuğu üyelerden ikisi birbirine eşitse sıralama istenen sonucu vermeyebilir.

Sıralama işlevleri ve özellikleri
İşlev ismi Sıralama yeri Anahtar değer ilişkisi Sıralama kuralı İlgili işlevler
array_multisort() değer ilişkiselse korunur, sayısalsa korunmaz ilk dizi veya sıralama seçenekleri array_walk()
asort() değer korunur küçükten büyüğe arsort()
arsort() değer korunur büyükten küçüğe asort()
krsort() key korunur büyükten küçüğe ksort()
ksort() key korunur küçükten büyüğe asort()
natcasesort() değer korunur doğal, harf büyüklüğüne duyarsız natsort()
natsort() değer korunur doğal natcasesort()
rsort() değer korunmaz büyükten küçüğe sort()
shuffle() değer korunmaz rasgele array_rand()
sort() değer korunmaz küçükten büyüğe rsort()
uasort() değer korunur kullanıcı tanımlı uksort()
uksort() key korunur kullanıcı tanımlı uasort()
usort() değer korunmaz kullanıcı tanımlı uasort()