ltrim

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ltrimDizgenin başındaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar

Açıklama

ltrim ( string $dizge [, string $karakterler ] ) : string

Bu işlev dizge'nin başındaki boşlukları budar.

Değiştirgeler

dizge

Budanacak dizge.

karakterler

Seçimlik olarak, karakterler değiştirgesi kullanılarak budanacak karakterler belirlenebilir. Basitçe budamak istediğiniz tüm karakterleri belirtin. Bir karakter aralığını .. kullanarak belirtebilirsiniz.

Dönen Değerler

Bu işlev dizge'nin başındaki boşlukları budar. İkinci değiştirge olmaksızın ltrim() sadece aşağıdaki karakterleri budayacaktır:

 • " " (ASCII 32 (0x20)), sıradan boşluk.
 • "\t" (ASCII 9 (0x09)), sekme.
 • "\n" (ASCII 10 (0x0A)), satırsonu.
 • "\r" (ASCII 13 (0x0D)), satırbaşı.
 • "\0" (ASCII 0 (0x00)), NUL-bayt.
 • "\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), dikey sekme.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.1.0 İsteğe bağlı karakterler değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - ltrim() örneği

<?php

$metin   
"\t\tBir kaç kelam :) ...  ";
$ikil "\x09Örnek dizge\x0A";
$selam  "Merhaba Dünya";
var_dump($metin$ikil$selam);

print 
"\n";

$kırpık ltrim($metin);
var_dump($kırpık);

$kırpık ltrim($metin" \t.");
var_dump($kırpık);

$kırpık ltrim($selam"aerMy");
var_dump($kırpık);

// $ikil'in başındaki ve sonundaki ASCII denetim karakterlerini budar
// (0'dan 31'e kadar, 0 ve 31 dahil)
$temiz ltrim($ikil"\x00..\x1F");
var_dump($temiz);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(25) "      Bir kaç kelam :) ... "
string(14) "  Örnek dizge
"
string(14) "Merhaba Dünya"

string(23) "Bir kaç kelam :) ... "
string(23) "Bir kaç kelam :) ... "
string(11) "haba Dünya"
string(13) "Örnek dizge
"

Ayrıca Bakınız

 • trim() - Dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
 • rtrim() - Dizgenin sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar