md5_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

md5_fileBelirtilen dosyanın md5 özetini hesaplar

Açıklama

md5_file ( string $dosya [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

dosya dosyasının MD5 özetini » RSA Data Security, Inc. MD5 İleti Özeti Algoritmasını kullanarak hesaplar ve bu özeti döndürür. Çırpı 32 haneli onaltılık bir sayıdır.

Değiştirgeler

dosya

Dosya ismi.

ham_çıktı

İsteğe bağlı bu değiştirgede TRUE belirtirseniz MD5 özeti 16 bayt uzunlukta ham ikil biçemli bir dizge olarak döner. FALSE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarıli bir işlem sonunda bir dizge aksi takdirde FALSE dördürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 ham_çıktı değiştirgesi eklendi.
5.1.0 İşlev akım arayüzü kullanacak şekilde değiştirildi. Yani dosya belirtirken artık md5_file('http://example.com/..') gibi bir sarmalayıcı kullanabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - md5_file()örneği

<?php
$file 
'php-5.3.0alpha2-Win32-VC9-x64.zip';

echo 
'$file . ' dosyasının MD5 özeti' . md5_file($file);
?>

Ayrıca Bakınız

  • md5() - Bir dizgenin md5 özetini hesaplar
  • sha1_file() - Bir dosyanın sha1 özetini hesaplar
  • crc32() - Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar