trim

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

trimDizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar

Açıklama

trim ( string $dizge [, string $karakterler ] ) : string

Bu işlev dizge'nin başındaki ve sonundaki boşlukları budar. İkinci değiştirge olmaksızın trim() sadece aşağıdaki karakterleri budayacaktır:

 • " " (ASCII 32 (0x20)), sıradan boşluk.
 • "\t" (ASCII 9 (0x09)), sekme.
 • "\n" (ASCII 10 (0x0A)), satırsonu.
 • "\r" (ASCII 13 (0x0D)), satırbaşı.
 • "\0" (ASCII 0 (0x00)), NUL-bayt.
 • "\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), dikey sekme.

Değiştirgeler

dizge

Budanacak dizge.

karakterler

Seçimlik olarak, karakterler değiştirgesi kullanılarak budanacak karakterler belirlenebilir. Basitçe budamak istediğiniz tüm karakterleri belirtin. Bir karakter aralığını .. kullanarak belirtebilirsiniz.

Dönen Değerler

Budanmış dizge.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.1.0 İsteğe bağlı karakterler değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - trim() işlevinin kullanımı

<?php

$metin   
"\t\tBir kaç kelam :) ...  ";
$ikil "\x09Örnek dizge\x0A";
$selam  "Merhaba Dünya";
var_dump($metin$ikil$selam);

print 
"\n";

$kırpık trim($metin);
var_dump($kırpık);

$kırpık trim($metin" \t.");
var_dump($kırpık);

$kırpık trim($selam"aerMy");
var_dump($kırpık);

// $ikil'in başındaki ve sonundaki ASCII denetim karakterlerini budar
// (0'dan 31'e kadar, 0 ve 31 dahil)
$temiz trim($ikil"\x00..\x1F");
var_dump($temiz);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(25) "      Bir kaç kelam :) ... "
string(14) "  Örnek dizge
"
string(14) "Merhaba Dünya"

string(21) "Bir kaç kelam :) ..."
string(17) "Bir kaç kelam :)"
string(9) "haba Dün"
string(12) "Örnek dizge"

Örnek 2 - trim() işlevini dizi değerlerine uygulama

<?php
function değeri_buda(&$değer)
{
    
$değer trim($değer);
}

$meyve = array('elma','muz '' muşmula ');
var_dump($meyve);

array_walk($meyve'değeri_buda');
var_dump($meyve);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 string(4) "elma"
 [1]=>
 string(4) "muz "
 [2]=>
 string(10) " muşmula "
}
array(3) {
 [0]=>
 string(4) "elma"
 [1]=>
 string(3) "muz"
 [2]=>
 string(8) "muşmula"
}

Ayrıca Bakınız

 • ltrim() - Dizgenin başındaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
 • rtrim() - Dizgenin sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar