main

mainBöyle bir işlev yoktur

Açıklama

PHP kaynak kodunun main() işlevinden başka main() işlevi yoktur. PHP 4.3.0 sürümünde PHP kaynak kodunda yeni bir hata eylemci türü (php_error_docref) devreye girdi. html_errors (öntanımlı olarak 'On') ve docref_root (PHP 4.3.2'ye kadar öntanımlı olarak 'On') yapılandırma yönergelerine 'On' atandığı takdirde, bu özellik, PHP hata iletilerinde bir kılavuz sayfasına atıfta bulunmayı sağlamaktadır.

Bazı hata iletilerinde, bu sayfanın mevcudiyet sebebi olarak, main() işlevi için bir kılavuz sayfasına atıf yapılır. Bir PHP işlevinde main() işlevi ile ilişkili olarak bir hata alırsanız lütfen bunun için » bir hata raporu oluşturun. Bu hata giderilecek ve gerektiği gibi belgelenecektir.

main() işlevine atıflı bilinen hatalar
İşlev ismi Hatanın artık görülmediği sürüm
include 5.1.0
include_once 5.1.0
require 5.1.0
require_once 5.1.0

Ayrıca Bakınız