mb_convert_kana

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_convert_kanaBir "kana" dizgeyi diğerine ("zen-kaku", "han-kaku" vs.) dönüştürür

Açıklama

mb_convert_kana ( string $dizge [, string $seçenek [, string $kodlama ]] ) : string

Belirtilen dizgeye "han-kaku" - "zen-kaku" dönüşümü uygular. İşlev sadece Japonca için kullanılabilir.

Değiştirgeler

dizge

Dönüştürülecek dizge

seçenek

Dönüşüm seçeneği. "KV" öntanımlıdır.

Aşağıdaki seeneklerin bir birleşimi olarak belirtilebilir.

Olası Dönüşüm Seçenekleri
Seçenek Anlamı
r "zen-kaku" (tam geniş) harfleri "han-kaku" (yarı geniş) harflere dönüştürür.
R "han-kaku" harfleri "zen-kaku" harflere dönüştürür.
n "zen-kaku" sayıları "han-kaku" sayılara dönüştürür.
N "han-kaku" sayıları "zen-kaku" sayılara dönüştürür.
a "zen-kaku" harfleri ve sayıları "han-kaku"'ya dönüştürür.
A "han-kaku" harfleri ve sayıları "zen-kaku"'ya dönüştürür. ("a" ve "A" seçeneklerine dahil karakterler: U+0022, U+0027, U+005C, U+007E hariç U+0021 - U+007E)
s "zen-kaku" boşluğu "han-kaku" boşluğa dönüştürür (U+3000 -> U+0020).
S "han-kaku" boşluğu "zen-kaku" boşluğa dönüştürür (U+0020 -> U+3000).
k "zen-kaku kata-kana" kodlamasından "han-kaku kata-kana" kodlamasına dönüştürür.
K "han-kaku kata-kana" kodlamasından "zen-kaku kata-kana" kodlamasına dönüştürür.
h "zen-kaku hira-gana" to "han-kaku kata-kana" kodlamasına dönüştürür.
H "han-kaku kata-kana" kodlamasından "zen-kaku hira-gana" kodlamasına dönüştürür.
c "zen-kaku kata-kana" kodlamasından "zen-kaku hira-gana" kodlamasına dönüştürür.
C "zen-kaku hira-gana" kodlamasından "zen-kaku kata-kana" kodlamasına dönüştürür.
V Sesli gösterimi kapatıp bir karaktere dönüştürür. "K","H" ile kullanılır.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Dönüştürülen dizge.

Örnekler

Örnek 1 - mb_convert_kana() örneği

<?php
/* "kana" kodlamasını "zen-kaku" "kata-kana" yapar*/
$str mb_convert_kana($str"KVC");

/* "han-kaku" "kata-kana" kodlamasını "zen-kaku" "kata-kana"
   ve "zen-kaku" harf ve sayılarını "han-kaku" yapar */
$str mb_convert_kana($str"KVa");
?>