mb_convert_encoding

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_convert_encodingKarakter kodlaması dönüşümü yapar

Açıklama

mb_convert_encoding ( string $dizge , string $kodlamaya [, mixed $kodlamadan ] ) : string

Belirtilen dizgenin karakter kodlamasını kodlamadan kodlamaya dönüştürür.

Değiştirgeler

dizge

Kodlaması dönüştürülecek dizge.

kodlamaya

Dizgenin dönüştürüleceği kodlama.

from_encoding

kodlamadan değiştirgesinde, dizge kodlamasını algılamak için kullanılacak karakter kodlamaları bir dizi veya virgül ayraçlı liste olarak belirtilir. Belirtilmezse dahili algılama sırası kullanılır.

"auto" değeri de belirtilebir. Bu takdirde, "ASCII,JIS,UTF-8,EUC-JP,SJIS" algı sırası kullanılır.

Dönen Değerler

Kodlaması dönüştürülen dizge.

Örnekler

Örnek 1 - mb_convert_encoding() örneği

<?php
/* Dahili karakter kodlamasını SJIS'e çevirelim */
$str mb_convert_encoding($str"SJIS");

/* EUC-JP'den UTF-7'ye dönüştürelim */
$str mb_convert_encoding($str"UTF-7""EUC-JP");

/* Kodlamayı algılayarak JIS, eucjp-win, sjis-win, kodlamalarından
   UCS-2LE'ye dönüşüm yaptıralım */
$str mb_convert_encoding($str"UCS-2LE""JIS, eucjp-win, sjis-win");

/* "auto" değeri "ASCII,JIS,UTF-8,EUC-JP,SJIS" olarak genişletilir */
$str mb_convert_encoding($str"EUC-JP""auto");
?>

Ayrıca Bakınız

  • mb_detect_order() - Karakter kodlaması algılama sırasını tanımlar/döndürür