mb_decode_mimeheader

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_decode_mimeheaderMIME başlık alanındaki dizgeyi dönüştürür

Açıklama

mb_decode_mimeheader ( string $dizge ) : string

MIME başlığındaki dizgenin karakter kodlamasını dahili karakter kodlamasına dönüştürür.

Değiştirgeler

dizge

Dönüştürülecek dizge.

Dönen Değerler

Kodlaması dahili karakter kodlamasına dönüştürülmüş dizge.

Ayrıca Bakınız