mb_decode_numericentity

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_decode_numericentityHTML sayısal karakter gösterimini karaktere dönüştürür

Açıklama

mb_decode_numericentity ( string $dizge , array $bölge , string $kodlama ) : string

Belirtilen dizge dizgesindeki HTML sayısal karakter gösterimlerinden belirtilen bölge içinde kalan karakterlerin yerine karakter kodlarını yerleştirir.

Değiştirgeler

dizge

HTML karakter kodlaması kaldırılacak dizge.

bölge

Dönüşüm yapılacak kod bölgesini içeren dizi.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Dönüştürülen dizge.

Örnekler

Örnek 1 - bölge örneği

$bölge = array (
 int kodlama_başı1, int kodlama_sonu1, int göreli_konum1, int maske1,
 int kodlama_başı2, int kodlama_sonu2, int göreli_konum2, int maske2,
 ........
 int kodlama_başıN, int kodlama_sonuN, int göreli_konumN, int maskeN );
// kodlama_başıN ve int kodlama_sonuN için Evrenkodlu değer belirt,
// değere göreli_konumN ekleyip sonucu maskeN ile bitsel VE'le ve
// değeri sayısal gösterim dizgesine dönüştür.

Ayrıca Bakınız