mb_encode_mimeheader

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_encode_mimeheaderDizgeyi MIME başlığı için kodlar

Açıklama

mb_encode_mimeheader ( string $dizge [, string $karküm [, string $aktarım_kodlaması [, string $satırsonu [, int $girinti ]]]] ) : string

Belirtilen dizge dizgesini MIME başlığı kodlama şemasına göre kodlar.

Değiştirgeler

dizge

Kodlanacak dizge.

karküm

Dizgenin kodlanacağı karakter kümesinin ismi. Öntanımlı değer geçerli yerel dil ayarından (mbstring.language) alınır. mb_internal_encoding() ile aynı kodlama belirtilmelidir.

aktarım_kodlaması

aktarım_kodlaması ile MIME kodlama şeması belirtilir. "B" (Base64) veya "Q" (Quoted-Printable) olmalıdır. Belirtilmezse son çare olarak "B" kullanılır.

satırsonu

mb_encode_mimeheader() işlevinin satırları katlayabilmesi için satır sonu imleyici belirtir. (» RFC gereği belli bir uzunluktan daha uzun satırların katlanması gerekir. Bu uzunluk şimdilik 74 bayttır.) Belirtilmediği takdirde son çare olarak "\r\n" (CRLF) kullanılır.

girinti

İlk satırın girinti miktarı (Başlıkta dizge dizgesinden önceki karakter sayısı).

Dönen Değerler

Belirtilen dizgenin ASCII'ye dönüştürülmüş gösterimi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 girinti değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - mb_encode_mimeheader() örneği

<?php
$name 
""// kanji
$mbox "kru";
$doma "gtinn.mon";
$addr mb_encode_mimeheader($name"UTF-7""Q") . " <" $mbox "@" $doma ">";
echo 
$addr;
?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev daha yüksek seviyeden satır katlamaları için tasarlanmamıştır (sözcükleri bölmeden katlamak gibi). Bu davranış özgün dizgenin beklenmedik boşluklarla düzensizleşmesine sebep olabilir.

Ayrıca Bakınız