mb_strrichr

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

mb_strrichrHarf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgenin içinde bulunan bir karaktere göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner

Açıklama

mb_strrichr ( string $samanlık , string $iğne [, bool $ilk_parça [, string $kodlama ]] ) : string

mb_strrichr() işlevi, samanlık içinde iğne'yi bulur ve iğne'nin yerine göre samanlık dizgesinin ilk veya son parçası ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa FALSE döndürür. mb_strrchr() işlevinden farklı olarak mb_strrichr() harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Değiştirgeler

samanlık

Sonuncu iğne'nin aranacağı dizge.

iğne

samanlık içinde aranacak karakter.

ilk_parça

samanlık dizgesinin hangi parçasının döndürüleceğini belirler. TRUE atanırsa samanlık dizgesinin ilk karakterinden (dahil) iğne karakterine (hariç) kadar olan parçayla döner. FALSE atanırsa, iğne karakterinden (dahil) samanlık dizgesinin son karakterine (dahil) kadar olan parça döndürülür. FALSE öntanımlıdır.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Eğer samanlık içinde iğne yoksa FALSE, aksi takdirde ilk veya son samanlık parçası ile döner.

Ayrıca Bakınız

  • mb_stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner
  • mb_strrchr() - Bir dizgenin içinde bulunan bir karaktere göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner