mb_stristr

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

mb_stristrHarf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner

Açıklama

mb_stristr ( string $samanlık , string $iğne [, bool $ilk_parça [, string $kodlama ]] ) : string

mb_strstr() işlevi, samanlık içinde iğne'yi bulur ve iğne'nin ilk karakterinin yerine göre samanlık dizgesinin ilk veya son parçası ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa FALSE döndürür. mb_strstr() işlevinden farklı olarak, mb_stristr() harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Değiştirgeler

samanlık

İlk iğne'nin aranacağı dizge.

iğne

samanlık içinde aranacak dizge.

ilk_parça

samanlık dizgesinin hangi parçasının döndürüleceğini belirler. TRUE atanırsa samanlık dizgesinin ilk karakterinden (dahil) iğne dizgesinin ilk karakterine (hariç) kadar olan parçayla döner. FALSE atanırsa, iğne dizgesinin ilk karakterinden (dahil) samanlık dizgesinin son karakterine (dahil) kadar olan parça döndürülür. FALSE öntanımlıdır.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Eğer samanlık içinde iğne yoksa FALSE, aksi takdirde ilk veya son samanlık parçası ile döner.

Ayrıca Bakınız

  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • mb_strstr() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner