localtime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

localtimeYerel zamanı getirir

Açıklama

localtime ([ int $zamandamgası = time() [, bool $ilişkisel_mi = false ]] ) : array

localtime() işlevi, standart C işlev çağrısı olan localtime tarafından döndürülen yapıya eşdeğer bir dizi döndürür.

Değiştirgeler

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası değiştirgesi integer türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

ilişkisel_mi

Eğer değiştirge FALSE olarak ayarlanmış ya da kullanılmamışsa, sayısal indisli bir dizi döndürür. Eğer değiştirge TRUE olarak ayarlanmışsa localtime() işlevi standart C işlevi localtime tarafından döndürülen yapıyı farklı öğe isimleriyle indislenmiş olarak bir ilişkisel dizi olarak döndürür. İlişkisel dizinin farklı öğe isimleri aşağıdaki gibidir:

 • "tm_sec" - saniye
 • "tm_min" - dakika
 • "tm_hour" - saat
 • "tm_mday" - ayın günleri Aylar, 0'dan (Ocak) 11'e (Aralık) ve haftanın günleri 0'dan (Paz) 6'ya (Cmt).
 • "tm_mon" - yılın ayları, Ocak için 0'dan başlar
 • "tm_year" - Yıllar, başlangıç 1900 kabul edilir
 • "tm_wday" - Haftanın günleri
 • "tm_yday" - Yılın günleri
 • "tm_isdst" - Yaz saati uygulaması bilgisi

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_NOTICE üretir. Ve/veya eğer sistem ayarları veya TZ ortam değişkeni kullanılıyorsa bir E_STRICT veya bir E_WARNING iletisi üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0

Zaman dilimi hatalarında artık E_STRICT ve E_NOTICE çıktılanıyor.

Örnekler

Örnek 1 - localtime() örneği

<?php
$localtime 
localtime();
$localtime_assoc localtime(time(), true);
print_r($localtime);
print_r($localtime_assoc);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => 24
  [1] => 3
  [2] => 19
  [3] => 3
  [4] => 3
  [5] => 105
  [6] => 0
  [7] => 92
  [8] => 1
)

Array
(
  [tm_sec] => 24
  [tm_min] => 3
  [tm_hour] => 19
  [tm_mday] => 3
  [tm_mon] => 3
  [tm_year] => 105
  [tm_wday] => 0
  [tm_yday] => 92
  [tm_isdst] => 1
)