mysql_drop_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_drop_dbDrop (delete) a MySQL database

Uyarı

This function was deprecated in PHP 4.3.0, and it and the entire original MySQL extension was removed in PHP 7.0.0. Instead, use either the actively developed MySQLi or PDO_MySQL extensions. See also the MySQL: choosing an API guide and its related FAQ entry for additional information. Alternatives to this function include:

  • Execute a DROP DATABASE query

Açıklama

mysql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier = NULL ] ) : bool

mysql_drop_db() attempts to drop (remove) an entire database from the server associated with the specified link identifier. This function is deprecated, it is preferable to use mysql_query() to issue an sql DROP DATABASE statement instead.

Değiştirgeler

database_name

The name of the database that will be deleted.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 mysql_drop_db() alternative example

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Could not connect: ' mysql_error());
}

$sql 'DROP DATABASE my_db';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"Database my_db was successfully dropped\n";
} else {
    echo 
'Error dropping database: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Notlar

Uyarı

This function will not be available if the MySQL extension was built against a MySQL 4.x client library.

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_dropdb()

Ayrıca Bakınız