mysql_db_query

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_queryBir MySQL sorgusu gönderir

Açıklama

mysql_db_query ( string $veritabanı , string $sorgu [, resource $bağlantı_belirteci ] ) : resource

mysql_db_query() bir veritabanı seçip üzerinde bir sorgu çalıştırır.

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 6.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Değiştirgeler

veritabanı

Seçilecek veritabanının adı.

sorgu

MySQL sorgusu.

Sorgunun içindeki verinin gerektiği gibi öncelenmesi gerekir.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda sorgu sonucuna olumlu bir MySQL sonuç göstericisi, hata durumunda FALSE döndürür. Bu işlev INSERT/UPDATE/DELETE sorgularında da başarı/hata durumunu bildirmek için TRUE/FALSE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Bu işlev artık bir E_DEPRECATED uyarısı vermektedir.
4.0.6 Bu işlevin kullanımı artık önerilmemektedir, bu işlevi kullanmayın. Bunun yerine, mysql_select_db() ve mysql_query() kullanın.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_db_query() yerine kullanılabilecek kod örneği

<?php

if (!$link mysql_connect('mysql_host''mysql_user''mysql_password')) {
    echo 
'mysql\'e bağlanamadı';
    exit;
}

if (!
mysql_select_db('mysql_dbname'$link)) {
    echo 
'Veritabanını seçemedi';
    exit;
}

$sql    'SELECT foo FROM bar WHERE id = 42';
$result mysql_query($sql$link);

if (!
$result) {
    echo 
"Veritabanı hatası, veritabanını sorgulayamıyor\n";
    echo 
'MySQL Hatası: ' mysql_error();
    exit;
}

while (
$row mysql_fetch_assoc($result)) {
    echo 
$row['foo'];
}

mysql_free_result($result);

?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlevin daha önce bağlandığınız veritabanına kendiliğinden geri DÖNMEDİĞİNE dikkat ediniz. Başka bir deyişle, bu işlevi başka bir veritabanında geçici olarak bir sql sorgusu çalıştırmak için kullanamazsınız, önceki veritabanına kendiniz dönmeniz gerekir. Kullanıcıların sorgularında veritabanı.tablo sözdizimini veya bu işlev yerine mysql_select_db() işlevini kullanmaları şiddetle tavsiye edilir.

Ayrıca Bakınız