mysql_fetch_lengths

(PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_lengthsBir sonuçtaki her bir çıktının uzunluğunu al

Açıklama

mysql_fetch_lengths ( resource $sonuç ) : array

MySQL'den çekilen son satırdaki alanların uzunluklarını içeren bir dizi döndürür.

mysql_fetch_lengths() işlevi, mysql_fetch_row(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_array() ve mysql_fetch_object() tarafından döndürülen son satırdaki her bir sonuç sütununun uzunluğunu ilk elemanının indisi 0 olan bir dizide döndürür.

Değiştirgeler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir uzunluklar dizisi, hata durumunda FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_fetch_lengths() örneği

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Sorgu çalıştırılamadı: ' mysql_error();
    exit;
}
$row     mysql_fetch_assoc($result);
$lengths mysql_fetch_lengths($result);

print_r($row);
print_r($lengths);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [id] => 42
    [email] => [email protected]
)
Array
(
    [0] => 2
    [1] => 16
)

Ayrıca Bakınız