mysql_field_len

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_lenBelirtilen alanın uzunluğunu döndürür

Açıklama

mysql_field_len ( resource $result , int $alan_konumu ) : int

mysql_field_len() işlevi, belirtilen alanın uzunluğunu döndürür.

Değiştirgeler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

alan_konumu

Alanın sayısal konumu. 0'dan başlar. Eğer bir alan konumu yoksa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda indisi belirtilen alanın uzunluğu, hata durumunda FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_field_len() örneği

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Sorgu çalıştırılamadı: ' mysql_error();
    exit;
}

// id alanının veritabanı yapısında belirtilen uzunluğu
$uzunluk mysql_field_len($result0);
echo 
$uzunluk;
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_fieldlen()

Ayrıca Bakınız