mysql_field_seek

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_seekSonuç göstericisini belirtilen alan konumuna ayarla

Açıklama

mysql_field_seek ( resource $sonuç , int $alan_konumu ) : bool

Belirtilen göreli alan konumuna gider. Eğer mysql_fetch_field() işlevinin sonraki çağrısı göreli bir alan konumu içermiyorsa, mysql_field_seek() işlevinde belirtilen göreli alan konumu döndürülür.

Değiştirgeler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

alan_konumu

Alanın sayısal konumu. 0'dan başlar. Eğer bir alan konumu yoksa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız