mysql_field_table

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_tableBelirtilen alanı içeren tablonun adını al

Açıklama

mysql_field_table ( resource $sonuç , int $alan_konumu ) : string

Belirtilen alanı içeren tablonun adını döndürür.

Değiştirgeler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

alan_konumu

Alanın sayısal konumu. 0'dan başlar. Eğer bir alan konumu yoksa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda tablonun adı.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_field_table() örneği

<?php

$sorgu 
"SELECT account.*, country.* FROM account, country " .
         
"WHERE country.name = 'Portugal' AND account.country_id = country.id";

// Veritabanından sonucu al
$sonuc mysql_query($sorgu);

// Önce tablo adını sonra alan adını listele
for ($i 0$i mysql_num_fields($sonuc); ++$i) {
    
$tablo mysql_field_table($sonuc$i);
    
$alan mysql_field_name($sonuc$i);

    echo  
"$tablo$alan\n";
}

?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_fieldtable()

Ayrıca Bakınız