mysql_field_name

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_nameGet the name of the specified field in a result

Uyarı

This extension was deprecated in PHP 5.5.0, and it was removed in PHP 7.0.0. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used. See also MySQL: choosing an API guide and related FAQ for more information. Alternatives to this function include:

Açıklama

mysql_field_name ( resource $result , int $field_offset ) : string

mysql_field_name() returns the name of the specified field index.

Değiştirgeler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

alan_konumu

Alanın sayısal konumu. 0'dan başlar. Eğer bir alan konumu yoksa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

The name of the specified field index on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 mysql_field_name() example

<?php
/* The users table consists of three fields:
 *   user_id
 *   username
 *   password.
 */
$link mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Could not connect to MySQL server: ' mysql_error());
}
$dbname 'mydb';
$db_selected mysql_select_db($dbname$link);
if (!
$db_selected) {
    die(
"Could not set $dbname: " mysql_error());
}
$res mysql_query('select * from users'$link);

echo 
mysql_field_name($res0) . "\n";
echo 
mysql_field_name($res2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

user_id
password

Notlar

Bilginize: Bu işlevden dönen alan isimlerinin harf büyüklüklerinde değişiklik yapılmaz.

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_fieldname()

Ayrıca Bakınız