mysql_list_tables

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_tablesBir MySQL veritabanındaki tabloları listele

Açıklama

mysql_list_tables ( string $veritabanı [, resource $bağlantı_belirteci ] ) : resource

Bir MySQL veritabanından tabloların listesini alır.

Bu işlevin kullanımı önerilmemektedir. Bunun yerine, SHOW TABLES [FROM db_adı] [LIKE 'şablon'] gibi bir SQL sorgusu çalıştırmak için mysql_query() işlevinin kullanımı tercih edilebilir.

Değiştirgeler

veritabanı

Veritabanının adı.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türünde bir sonuç göstericisi, hata durumunda FALSE döndürür.

Bu sonuç göstericisinin veya mysql_fetch_array() gibi sonuç tabloları üreten bir işlevden elde edilen işlevselliğin tersini elde etmek için mysql_tablename() işlevini kullanın.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.7 Bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_list_tables() yerine kullanılabilecek kod örneği

<?php
$dbname 
'mysql_dbname';

if (!
mysql_connect('mysql_host''mysql_user''mysql_password')) {
    echo 
'mysql\'e bağlanılamadı';
    exit;
}

$sql "SHOW TABLES FROM $dbname";
$result mysql_query($sql);

if (!
$result) {
    echo 
"Veritabanı hatası, tablolar listelenemedi\n";
    echo 
'MySQL Hatası: ' mysql_error();
    exit;
}

while (
$row mysql_fetch_row($result)) {
    echo 
"Tablo: {$row[0]}\n";
}

mysql_free_result($result);
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_listtables()

Ayrıca Bakınız