mysql_num_rows

(PHP 4, PHP 5)

mysql_num_rowsSonuçtaki satır sayısını al

Açıklama

mysql_num_rows ( resource $sonuç ) : int

Bir sonuç kümesinden satırların sayısını alır. Bu komut sadece SELECT veya SHOW gibi gerçek bir sonuç kümesi döndüren ifadeler için geçerlidir. INSERT, UPDATE, REPLACE veya DELETE sorgusundan etkilenen satırların sayısını almak için mysql_affected_rows() işlevini kullanın.

Değiştirgeler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda sonuç kümesindeki satırların sayısını, hata durumunda FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_num_rows() örneği

<?php

$link 
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password");
mysql_select_db("database"$link);

$result mysql_query("SELECT * FROM table1"$link);
$num_rows mysql_num_rows($result);

echo 
"$num_rows Satır\n";

?>

Notlar

Bilginize:

mysql_unbuffered_query() işlevini kullanırsanız, mysql_num_rows() sonuç kümesindeki bütün satırlar alınana kadar gerçek değeri döndürmez.

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_numrows()

Ayrıca Bakınız