mysql_num_fields

(PHP 4, PHP 5)

mysql_num_fieldsSonuçtaki alan sayısını al

Açıklama

mysql_num_fields ( resource $sonuç ) : int

Bir sorgunun döndürdüğü alanların sayısını alır.

Değiştirgeler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türündeki sonuç kümesinde bulunan alanların sayısını, hata durumunda FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_num_fields() örneği

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Sorgu çalıştırılamadı: ' mysql_error();
    exit;
}

/* 2 döndürür, çünkü id,email === iki alan */
echo mysql_num_fields($result);
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_numfields()

Ayrıca Bakınız